Coaching

Coachsamtaler
Som coach kan jeg bidra til at du som klient blir bevisstgjort dine egne tanker, følelser og sanser rundt valgt tema. Jeg har ingen svar å gi deg – svarene har du selv. Men med ulike modeller og metoder vil jeg stimulere deg til å finne dine egne svar på fastlåste tankemønstre og vanskeligheter. Ved inspirasjon og veiledning kan handlingsmønstre avdekkes og med slik bevisstgjøring kan det bli enklere å gå gjennom prosesser og valg i ditt eget liv.

Pris
kr 700 for en time 

Utdannelsen ”Supercoaching” i regi av Toril Røkenes i 2009-2011. Undervisningen hadde fokus på det å lede prosesser både i eget liv, lede andre i coaching og tilby coaching på arbeidsplasser. Bevisstgjøring og forankring av verdier, indre ledelse og syn på seg selv var gjennomgående i hele undervisningsåret. Vi gikk gjennom en rekke modeller og lærte kommunikasjon og coaching for å bidra på veien til å nå vårt høyeste potensial. Og det å hjelpe andre på sin egen vei.


Sitert fra skolens filosofi:
”Supercoachingundervisningen ble startet i 2001 som en moduellutvikling og nytt fagfelt av kommunikasjonskunnskap.

Kommunikasjonskunnskap er bygget på gestaltmetodikk, konfluent pedagogikk, psykologi, filosofi og psykosyntese. Dette er ikke ny kunnskap. Det nye ved Supercoaching er å ta samarbeidsmulighetene med høyintellligent energi på alvor. Kandidatene lærer hvordan en praktiserer nøytralitet. Nøytralitet er ikke det samme som passivitet. Nøytralitet er et resultat av å koble sammen kunnskapsområdene energi og kommunikasjon i coaching-
samtalene. Nøytralitet er å praktisere kjærlighet, ikke som en emosjonell kjærlighet, men kjærlighet som kraft – den skapende kraften.”


 

Vi er alle en hage

 

   
© Pikseletaten 2011