Yoga

2023 yogakurs på Studio Yogaflyt

Ashtanga yoga Mysore style + Terapeutisk yoga & Lydbad

Timeplan fra uke 2:  - OBS - begge kurs er nå fulltegnet!

Dag Tid Kurs Oppstart Ganger
         
Torsdag 17.00 Ashtanga yoga Mysore style * 27.10 7
Torsdag 19.00 Terapeutisk yoga & Gongbad 27.10 7
         

7 ganger a 90 (100*) minutter koster kr 1.800

Send bindende påmelding til: yogaflyt@gmail.com


Praktisk:
Vi praktiserer barføtt, med myke klær. Unngå å spise større måltider 2-3 timer før praksis. 
Terapeutisk yoga passer godt for gravide og som "kom i form" etter svangerskapet. 
Gravide som ikke har gjort Ashtanga yoga tidligere frarådes denne yogaformen under svangerskapet!

 


* Om kurset Ashtanga Litt øvet/Nybegynner:
Ashtanga er en utfordrende fysisk yogapraksis som man må utøve jevnlig for å holde seg skadefri. I løpet av pandemien har mange ashtangis dessverre mistet sin praksis. Via kurset "Litt øvet" bygger vi oss sakte opp igjen i ashtangi-ånd men med en terapeutisk vri. Jeg håper dette kan bringe tidligere ashtangis tilbake til matta. Dette kurset vil også passe for nybegynnere som liker aktiv fysisk yoga og er i nogenlunde god form. Se mer om Ashtanga yoga lenger ned på siden.

Om kurset Ashtanga Mysore style:
Har du utøvd Ashtanga en stund og ønsker å avansere/utvikle praksisen din til stillhet, rom for egen rytme og fordypning? På Studio Yogaflyt tilbys Ashtanga Mysore style, egentrening, med lærer som har over 20 års erfaring. Korrigeringen skjer individuelt på alle nivå, også 2.serie. (Mysore style er altså for mer "avanserte" ashtangis som er klar til å lære seg serien og egendisiplin)**
Yoga er å anse som egenrehabilitering og opptrening. Yoga dreier seg ikke om å stå riktig i en asanas; den yogiske veien handler om å forstå hvem du er. Ved å dedikere deg i yoga kan du vekkes på de dypeste nivåer av deg selv og kjenne sammenhengen av den du er i verden. Denne veien kan dermed innebære store psykiske, emosjonelle og identitetsmessige endringer. Uansett yogaretning - Yoga er å bli hel!

“The body is the way to our spirit, to our true Self. That’s what asana is for”


Yoga betyr ”å føye sammen”. Og inkluderer både de fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle delene av livet. I følge yogisk tenkning har mennesket en guddommelig natur, men den er overskygget av tankemønstre og erfaringer bygget på den oppvekst, miljø og kultur vi vokser opp i. Ytre faktorer kan sette begrensninger for sinnet og de fem sansene, som danner grunnlaget for opplevelsen av hvem vi er.

Jeg ønsker for oss alle at vi bevisstgjør disse begrensningene, og at vi åpner opp for egen flyt og utvikling!

Altså – yogaflyt for å nå vårt høyeste potensial!

Yoga, massasje, akupressur og coaching er for meg sammenfiltret i min forståelse av livet. I bunn og grunn går det ut på det samme:

Ta ansvar for din egen helse, bli deg selv bevisst, lev nå!
**

Ashtanga yoga
er en fysisk utfordrende yogapraksis. Yogaformen passer for deg som liker å bevege deg, som ønsker å få kontakt med kroppen din og vil komme i helhetlig bedre form. Du trenger ikke være myk i utgangspunktet, men du vil antageligvis bli mykere etter et kurs i yoga.

Ashtanga yoga åpner kroppen og bidrar til kroppsbevissthet, styrke, smidighet og balanse både fysisk og mentalt. Som er kjernen til de 8 grener av yoga.

Kjennetegnet til Ashtanga yoga er vinyasa prinsippet. Vinyasa betyr synkronisert pust- og bevegelsessystem. Asanas (stillingene) gjøres i en bestemt rekkefølge som er bundet sammen av pust, kalt ujjay. Ujjay er en spesiell pusteteknikk for å få økt oksygentilførsel og for å bygge indre varme. Pusten brukes til å holde fokus og hjelper spenninger til å slippe taket, og metoden har en rensende effekt på kroppen.

Øvelsene kan oppleves krevende; det vil si at Ashtanga oppleves fysisk sett som en god treningsøkt og det anbefales ikke å trene noe annet før eller etter en yogatime.

Terapeutisk yoga
er en mildere form for yoga; yoga som terapi. Stillingerne er satt sammen slik at det dannes flyt, men øvelsene vil være rolige og fokuset vil være å tøye bindevev, smidiggjøre stive ledd,bygge styrke og ikke minst opparbeide god kroppsbevissthet. Jeg bruker mine terapeutiske kunnskaper til å gjøre øvelsene effektfulle og de som trenger vil få tilrettelagt asanas etter sin helse.

Kurset passer for alle, også de med fysiske utfordringer som f.eks fibromyalgi, leddplager. Vi bruker bolstere, klosser, stropper og pledd som avlastning/hjelpemidler.

Gongbad
er en selsom meditativ opplevelse der du gir deg hen til lyden av hellige intrumenter stemt for healing. Alle instrumentene på Studio Yogaflyt er stemt ut fra grunntone 432hz, naturens egen harmoniske vibrasjon. 

Vibrasjonene fra Gong, tibetanske syngeboller, krystallboller og andre instrumenter vitaliserer oss på cellenivå. Lydfrekvensene kan løse opp i fysiske og følelsesmessige spenninger. Et lydbad er egentlig ubeskrivelig; det må oppleves. Biledlig sett kan man si det er som om hele kroppen er et kor hvor flere celler er ustemte og i disharmoni etter hvor mye man er i ubalanse. Lydenes frekvenser går gjennom kroppen og stemmer alle cellene slik at de finner tilbake til sin egen vibrasjon. Når alle cellene vibrerer på opprinnelig frekvens er hele kroppen i harmoni. Man trenger ikke tro på det en gang, lydfrekvensene svinger gjennom oss som de gjør uansett.

Etter et Gongbad føler man seg renset og harmonisert. Flere opplever at første gang er litt skummel; før de ender med å elske effekten. Bli med neste gang da vel!  På Studio Yogaflyt holdes Gongbad en gang imellom. Følg med for oppdateringer.

Det finnes mange nettsteder som omtaler lydfrekvenser og hvordan lydvibrasjoner påvirker oss. Les mer om lydens påvirkning for eksempel her, siden flere av mine instrumenter er stemt etter solfeggio-skalaen: https://attunedvibrations.com/solfeggio/

Jeg drar gjerne på oppdrag med mange mine herlige instrumenter. Ta kontakt om du ønsker et Gongbad hos deg, ditt yogastudio eller på din bedrift!Yoga generelt
Yoga virker forebyggende mot mange livsstilsykdommer. Pust er helt vesentlig i yoga og med fokus på pusten vil en kunne oppleve tilstedeværelsen. Fysisk sett vil lungekapasiteten påvirkes, de indre organer blir massert gjennom spesifikke asanas (stillinger), blod- og lymfesirkulasjonen stimuleres og kroppen settes i en renselsesprosess. Immunforsvaret styrkes og livsenergien gjenoppbygges. Samtidig vil også kjernemuskulaturen styrkes og kroppen blir mer fleksibel; og psyken stimuleres og balanseres. Ikke minst vil økt kroppsbevissthet og pust gjøre at det er lettere å være mer tilstede her og nå - i kropp & sjel.

Individuell yoga
Jeg tilbyr også privat undervisning i yoga. En privattime kan være fint hvis du sliter med en fysisk skade du trenger hjelp til å jobbe med, et problem som gjør at du ikke kan følge et vanlig kurs eventuelt fordypning i eksisterende praksis. Fordelen er at du da får praktisert yoga i ditt eget tempo, og du får full oppfølging i alle asanas/teknikker tilpasset dine forutsetninger som alder, helsetilstand og behov. Ta kontakt for nærmere avtale og priser!

Bedriftsyoga
Yoga er lønnsom bedriftsøkonomisk investering i forebyggende psykisk og fysisk helse med avspenning, fysiske øvelser, pusteteknikker og meditasjon. Yoga utvikler konsentrasjonsevnen, oppmerksomheten og tilstedeværelsen. Samtidig er yoga avstressende, øker våkenheten og gir mer energi.

Ta kontakt så avtaler vi nærmere om tilrettelegging av yogakurs m.v. for din bedrift!

Yoga for barn
Våre barn vokser opp med mange impulser i dagens samfunn og det stilles store krav. Yoga og meditasjon er verdifulle redskaper for å komme i kontakt med seg selv og bygge opp selvfølelse. Jeg har holdt yogakurs for barn, hvor samtlige ville gjøre yoga "for alltid". Vi gjorde kjente asanas, pustet og mediterte før vi avsluttet med tibetansk syngebolle, lys og røkelse. www.forskning.no og egen artikkel om yoga for barn. For barneyogakurs i din barnehage/SFO - ta kontakt!


Litt mer om Ashtanga yoga filosofien
Yogafilosofien ble systematisert av Patanjali i ca år 300 før Kristus, og regnes som et av de store filosofiske systemer i India. Yoga blir omtalt både som vitenskap, psykologi og spirituell tradisjon. Avhengig av synsvinkel rommer tradisjonen alle disse begrepene.

Det er viktig å merke seg at yoga er en anvendt filosofi – bare ved å praktisere Yoga kan man gjøre de erfaringer som filosofien beskriver, og den som praktiserer Yoga bruker seg selv som “laboratorium.” I følge yogisk tenkning har mennesket en guddommelig natur, men den er overskygget av oppvekst, erfaring, tankemønstre, – begrensninger som sinnet og de fem sansene setter for opplevelsen av hvem vi er.

Ved å lære seg å beherske sinnet og sansene søker en Yogi å oppdage sin innerste natur. Vår innerste natur forestiller man seg som ren bevissthet, og den kan verken eldes eller dø. Den er identisk med den universelle bevissthet Brahman verdensaltet eller Gud.

Den yogiske veien kan innebære store psykiske, emosjonelle og identitetsmessige endringer.

De 8 grener av yoga 
Ifølge Pattabi Jois består ashtanga av åtte deler "The 8 limbs of yoga", med referanse til den 2000 år gamle ”Yoga Sutras” av Rishi Patanjali. Ashtau = åtte, anga = steg:

1. Yama, moralske prinsipper som har fem underliggende nivåer:
Ahimsa (ikke-vold), Satya (ærlighet), Asteya (ikke stjele),
Brahmacharya (continence), Aparigraha (ikke begjære)
2. Niyama, etiske retningslinjer som også har fem underliggende nivåer:
Saucha (renhet), Santosha (å være fornøyd), Tapas (disiplin), Swadhyaya
(selvransaken), Ishwarapranidhana (overgi seg)
3. Asana - Fysiske stillinger
4. Pranayama - Pusteøvelser for å lære og kontrollere den vitale prana-energien
5. Pratyahara - Trekke sansene tilbake
6. Dharana -Konsentrasjon
7. Dhyana - Meditasjon
8. Samadhi - Bliss/Kropp og sjel blir ett med alt rundt oss. Fullstendig tilstedeværelse

Disse åtte grener kan deles inn i to deler, de første fire kalles "eksterne" og krever stor egeninnsats for å beherskes tilfredstillende. Når man behersker de fire første skrittene, sies det at de siste "inverte" skrittende eller aspektene kommer lettere, men over tid. Ifølge ashtangatradisjonen begynner veien mot innsikt og høyere utvikling med rensing av den fysiske kroppen. Pattabi Jois mener derfor at man bør må begynne på punkt tre, fire og fem. Når kroppen er forberedt kan vi på en mer fordelaktig måterette oppmerksomheten mot sinnet. God link med dypere forklaring: http://yoga108.org/pages/show/57-ashtanga-yoga-8-limbs


Ashtanga yoga chant
 
The Opening Prayer is a blessing of gratitude offered to the lineage of teachers and their students who have enabled this ancient practice to survive through thousands of years so that we can experience its benefits today. The recitation of this mantra cleanses the energy of the space we have chosen to practice yoga, as well as preparing the mind, body and emotions for the forthcoming Ashtanga sequence.
 
Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatmasukavabodhe
Nishreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohashantyai
 
Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim
Om
 
 
The Closing Chant brings the practice to a peaceful end; sealing in the work done and offering the efforts of our practice to improve the state of the world.
 
Om
Svasthipraja bhyaha Paripala yantam
Nya yena margena mahimmahishaha
Go brahmanebhyaha shubamastunityam
Lokah samastah sukhino bhavantu
Om shanti shanti shantihi
Om


    

   
© Pikseletaten 2011